Pierwszy miesiąc sprzedaży ubezpieczeń uprawowych już za nami. Właściciele gospodarstw oraz przedsiębiorstw rolnych zabezpieczają swoje uprawy, aby później móc spać spokojnie.

Niestety nie jesteś w stanie przewidzieć chociażby warunków atmosferycznych podczas nieuchronnie zbliżającej się zimy. Ale, oczywiście,  możesz próbować zminimalizować negatywne skutki – poprzez ubezpieczenie od niespodziewanych zdarzeń losowych. Podstawowe ryzyka, od których możesz ubezpieczyć swoje oziminy to przede wszystkim:

  • grad,
  • złe przezimowanie,
  • przymrozki wiosenne,
  • dodatkowo susza,
  • ogień,
  • zastoiska wodne.

Dokładny wykaz zdarzeń, od wystąpienia których można się ubezpieczyć, znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 roku.

Ubezpieczenie upraw z dopłatą z budżetu państwa

W Polsce z roku na rok coraz więcej osób wykupuje ubezpieczenie upraw – zwłaszcza, że większość zasiewów można ubezpieczyć z dopłatą do 65% z budżetu państwa! Niestety pula jest ograniczona i trzeba się spieszyć – tym bardziej, gdy mamy już upatrzone towarzystwo ubezpieczeniowe. Pula pieniędzy przeznaczonych przez państwo jest podzielona między pięciu ubezpieczycieli, zaś oni dzielą te pieniądze pomiędzy województwa.

Nie czekaj na ostatnią chwilę, bo może być za późno. Skontaktuj się z nami i zapoznaj z przygotowaną ofertą ubezpieczeń rolnych.