Podstawą udanego wyjazdu za granicę, czy to do pracy, czy na wypoczynek jest bezpieczeństwo i spokój. Pamiętajmy, że za granicą koszty leczenia są o wiele wyższe niż Polsce i płacimy za nie w obowiązującej walucie danego kraju oraz z własnych funduszy.

Nieszczęśliwe wypadki, złamania, okaleczenia, leki oraz leczenie zwykłego przeziębienia mogą się okazać bardzo kosztowne, a dzięki ubezpieczeniu nie musimy się martwić o te koszty.

Dodatkowo ochroną na wyjeździe objęte jest ubezpieczenie bagażu, sprzętów sportowych, elektroniki, odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie nieumyślnej szkody czy nawet zwrot kosztów podróży w niektórych przypadkach.

Trzeba pamiętać, wyjeżdżając do krajów narażonych na ataki terrorystyczne, aby poinformować swojego ubezpieczyciela, aby włączył do zakresu ubezpieczenia klauzule, dzięki której towarzystwo ubezpieczeniowe będzie odpowiadać za szkody spowodowane aktami terroryzmu.