Szeroki wybór ubezpieczeń to więcej korzyści dla Ciebie

Jako multiagencja, współpracujemy z kilkunastoma największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Nasi doradcy pomogą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania.

Ubezpieczenia mienia

 • dom i mieszkanie
 • dom letniskowy
 • garaż
 • mała architektura
 • ruchomości domowe

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC posiadaczy pojazdów
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • AC i pakiety Assistance

Ubezpieczenia życia i zdrowia

 • ubezpieczenie NNW
 • szeroki zakres ochrony w przypadku zachorowań, wypadków i śmierci
 •  opieka medyczna

Ubezpieczenia podróżne

 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie bagażu
 • sporty ekstremalne

Ubezpieczenia działalności

 • mienie przedsiębiorstwa
 • OC przedsiębiorcy
 • ubezpieczenie utraty dochodu
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego
 • ubezpieczenia ryzyk finansowych

Ubezpieczenia rolne

 • ubezpieczenie budynków
  i mienia ruchomego (sprzętów, zwierząt)
 • ubezpieczenie upraw
 • ubezpieczenie OC i NNW

Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

 • gwarancja rekompensaty szkód wyrządzonych osobom trzecim

Ubezpieczenia All Risk

 • najszerszy zakres ochrony – nawet od najbardziej nieprzewidywalnych zdarzeń
 • wygodna formuła ubezpieczenia

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

 • znalezienie prawnika
 • pokrycie honorarium adwokata/radcy prawnego
 • pokrycie kosztów sądowych

Jak otrzymać polisę
w 3 krokach?

 1. Skontaktuj się z nami i powiedz, od jakich ryzyk chcesz się ubezpieczyć
 2. Wybierz najbardziej odpowiadającą Ci polisę, spośród rekomendowanych przez nas
 3. Podpisz dokumenty i opłać polisę